برخی از افراد وب سایت ها را به علت گستردگی حجم محتوایی که می توان درآنها گذاشت بیشتر می پسندند اما شاید ذکر پاره ای از تفاوت های بین اپلیکیشن و وب سایت خالی از لطف نباشد.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.