جهت پشتیبانی از پروتکل SSL جهت ایجاد کلید ها و رمزنگاری داده ها وب سرور مربوطه نیاز به استفاده از نرم افزار هایی برای انجام امر می باشد.

OpenSSL یک Library پهنان نگاری (Cryptography library) می باشد که پیاده سازی open source پروتکل SSL و TLS می باشد. این Library شامل ابزار هایی برای ایجاد RSA Private keys ،CSR و checksum ها، مدیریت Certificate ها و انجام رمزنگاری و رمزگشایی می باشد. OpenSSL به زبان C نوشته شده است.

mod_SSL یک ماژول وب سرور Apache می باشد که پهنان نگاری (Cryptography) قدرتمندی برای این وب سرور را با پروتکل SSL و TSL با بهره گیری از کمک OpenSSL فراهم می آورد.

در مورد SSL بیشتر بدانید

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.