نوار سبزرنگ مربوط به وب سایت های امن شده با استفاده از گواهی های EV می باشد (EV SSL Certificate)
در نوار سبز رنگ نام سازمان به همراه کشور مربوطه آن که نمایانگر قانونی و امن بودن آن می باشد نمایش داده می شود. در صورتی که تمایل دارید نام سازمان شما نمایش داده شود می بایست اقدام به تهیه گواهی های EV نمایید.

در مورد SSL بیشتر بدانید

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.