هنگامی که کاربر (بازدید کننده وب سایت) اقدام به مشاهده یک سایت امن شده، استفاده از SSL می نماید، نرم افزار مرورگر شما (Chrome،Firefox،IE) پروسه های زیر را طی می نماید:

همه چیز را در مورد ssl بدانید

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.