هر کسی می تواند از ابزار گوگل وبمستر تولز استفاده کند. در یک طبقه بندی می توان افراد را بصورت زیر در استفاده از این ابزار دسته بندی نمود:

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.