استفاده از عکس نماد اعتماد الکترونیک قبل از دریافت آن تحت عناوین (به زودی ، درحال دریافت و...) ممنون می باشد، نشانه نماد اعتماد الکترونیکی یک علامت دولتی است و هرگونه جعل و سوء استفاده از آن علامت ممنوع و مشمول احکام جعل علائم و علامت های دولتی است. استفاده از تصویر نماد به جای نشانه آن مصداق جعل می باشد و ضمانت اجراء کیفری دارد.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.