مراحل دریافت نماد الکترونیکی شامل موارد زیر می شود:

۱) ثبت نام
۲) تکمیل اطلاعات (احراز اطلاعات هویتی)
۳) افزودن کسب و کار
۴) تاییدیه فنی
۵) احراز صحت اطلاعات کسب و کار(احراز آدرس محل فعالیت، شماره تماس کسب و کار اینترنتی و احراز آدرس پست الکترونیکی)
۶) تکمیل فرم نظر سنجی
۷) بررسی چک لیست الزامات نماد اعتماد الکترونیکی
۸) بررسی مدارک فیزیکی
۹) اعطای نماد
۱۰) درج کد مجوز بروی سایت

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.