• نام و نام خانوادگی متقاضی
• نام کسب و کار اینترنتی و آدرس دامنه آن
• آدرس و شماره ثبت شده در تب کسب و کار تجاری

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.