اطلاعات شما محرمانه تلقی می‌شود.
تنها به منظور احراز آدرس و شماره تماس مکان فیزیکی کسب و کار اینترنتی، برخی اطلاعات ارائه شده توسط متقاضیان نماد به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اختیار پیمانکار مورد تایید مرکز قرار می گیرد.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.