بله، تمامی فعالیت های که بر روی سایت شما انجام شده است و گزارش مربوطه به شما داده می شود، فایل آموزشی و روال کاری که باید انجام دهید نیز در اختیار شما گذاشته می شود که می توانید همان برنامه کاری را ادامه دهید.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.