تمامی سایت های که بر اساس یک سری کلمات کلیدی و یا موضوعات خاص در صفحه اول موتور های جست و جو از جمله گوگل قرار گرفته اند، نه به سادگی و نه اتفاقی به این نتیجه رسیده اند، و نه حاضر هستند به این سادگی جای خود را به سایر سایت ها بدهند. حال وقتی سایت شما بر اساس یک سری کلمات به صفحه اول می آید شما جای یکی از سایت ها را در صفحه اول گرفته اید و آن سایت به صفحات دوم عقب رفته است، مطمئنا مدیریت آن سایت و یا شرکت سئو کار تمام تلاش خود را برای برگشتن به صفحه اول گوگل می کند. همچنین همان طور که شما سایت خود را راه اندازی کرده اید و برای رسیدن به نتایج اول گوگل تلاش کرده اید، خیلی دیگر از فعالان در حیطه کاری شما نیز برای رسیدن به چنین جایگاهی دیر یا زود اقدام خواهند کرد و تلاش خود را شروع می کنند.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.