40 درصد کل مبلغ به صورت پیش پرداخت دریافت شده و مابقی مبلغ هنگام تحویل سایت به صورت کامل تسویه می شود.

 

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.