فاکتورهایی وجود دارد که این عمل را تسریع یا به تاخیر می اندازند. این موارد شامل لیست زیر است، اما تنها محدود به موارد زیر نیستند:

1. تعداد محتوای تولید شده
2. کیفیت محتوا
3. تعداد محتوای سایت شما که توسط مخاطبین جست و جو شده است
4. سایت بزرگ یا کوچک با اقتدار دامنه قوی یا ضعیف

سایت های بزرگ به دلیل اینکه به طور منظم توسط خزنده های موتورهای جست و جو کاوش می شوند احتمالا زودتر نتیجه ی سئوی خود را خواهند دید. سایت های کوچک احتمالا بیشتر طول خواهد کشید. چرا که آن ها کم تر خزیده می شوند. قبل از اینکه استراتژی سئوی سایت خود را تغییر دهید، حداقل یک هفته تا یک ماه صبر کنید، اگر برند جدیدی را سئو سازی می کنید احتمالا زمان بیشتری طول بکشد.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.