زمانی که موتورهای جست و جو محتوای شما را می بینند، در واقع در سایت شما می خزند. آن ها در سایت شما می خزند و محتوای سایت شما را فهرست می کنند تا در آینده نمایش داده شود. با این حال نکته ی مهمی که باید به یاد داشته باشید این است که همه ی محتوا ایندکس نمی شود. بلکه تنها برخی از آن ها توسط موتورهای جست و جو انتخاب شده و خزیده می شوند.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.