دامین اولیه ی شما نباید تنها به دلیل بهینه سازی شامل کلمات کلیدی باشد، زیرا در این صورت اسم سایت به درستی انتخاب نمی شود، اما اگر هم باشد دارای خاصیت تضریبی قوی و خیلی خوبی است که با دیگر فاکتور های سئو ضرب می شود.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.