نتایج طبیعی، نتایجی هستند که در موتورهای جست و جو به صورت رایگان نمایش داده می شوند، در مقابل لینک هایی وجود دارند که تبلیغ کنندگان با پرداخت هزینه برای موتورهای جست و جو به صورت متفاوت نمایش داده می شوند.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.