به مجموعه فعالیت هایی که برای بهبود دیده شدن صفحات وب سایت در صفحه نتایج موتور جست و جو با روش های طبیعی صورت می گیرد بهینه سازی موتور جست و جو گفته می شود. این کار با استفاده از کلید واژه های جست و جو در محتوای وب سایت انجام می شود به طوری که بتواند وب سایت شما را سریع تر و با دقت بیشتر پیدا کند. مقبولیت و ترکیب لینک های به سمت سایت (Link Profile) هم درباره رتبه سایت در موتورهای جست و جو نقش مهمی دارد.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.