هزینه به ازای کلیک واقعی، میزان هزینه ای است که یک آگهی دهنده به ازای هر بار کلیک کاربران روی تبلیغات آن ها می پردازد. این مقدار بسته به سایر آگهی دهندگانی که در مزایده شرکت می کنند متغیر است اما همیشه از بیشینه قیمت پیشنهادی کم تر است.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.