موقعیت آگهی (Ad position) در تبلیغات گوگل عبارت از مکانی است که تبلیغ نسبت به تبلیغات دیگر در صفحه نتایج جست وجو به نمایش در می آید.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.