امتیاز کیفی معیاری برای میزان تناسب و سودمند بودن تبلیغات گوگلی برای کاربران است. اساس این معیار بر نرخ کلیک خور آگهی، میزان تناسب کلید واژه و کیفیت صفحه فرود استوار است. هر چه امتیاز کیفی بالاتر باشد برای شما بهتر است. به عبارت دیگر کلید واژه های با امتیاز کیفی بالا باعث کاهش هزینه و ارتقای رتبه تبلیغ در گوگل می شود. مقدار امتیاز کیفی از ۱ تا ۱۰ تغییر می‌کند. محدوده کیفی ۱ تا ۴ ضعیف شمرده می‌شود، امتیاز ۵ تا ۷ بد نیست و امتیاز ۸ تا ۱۰ عالی است.

ساخت فروشگاه اینترنتی

آیا قصد راه اندازی
فروشگاه اینترنتی دارید؟

فروشگاه ساز

با نرم افزار فروشگاه ساز
پرسینا آشنا شوید.

ساخت سایت

آیا قصد راه اندازی
وب سایت دارید؟

سایت ساز

با نرم افزار سایت ساز
پرسینا آشنا شوید.