شاید برای شما این سوال پیش بیاید که برگه و نوشته چه تفاوتی با هم دارند، بهتر است بدانید نوشته دارای قابلیت دسته بندی است و برای مطالبی که نیاز به دسته بندی است حتما باید از نوشته استفاده کنید. برای مثال هنگامی که  می خواهید در وب سایت خود آموزش هایی قرار دهید و این آموزش ها باید به دسته هایی مثل آموزش نرم افزار، آموزش تجارت الکترونیکی، آموزش سئو و .... دسته بندی شوند در این صورت حتما باید از نوشته استفاده کنید.
نکته لازم به ذکر در خصوص برگه این است که یک برگه در واقع یک صفحه  در وب سایت است که به موضوعی اختصاص داده می شود. برای مثال صفحه درباره ما، صفحه تماس با ما و ... که فقط یک صفحه است که شامل اطلاعاتی در رابطه با موضوعی خاص می باشد.