از طریق کنترل پنل و ب سایت خود می توانید پروژه های خود را مدیریت نمایید. برای ایجاد یک پروژه، ابتدا باید دسته و وضعیت پروژه ها را تعریف نمایید.

نحوه دسته بندی پروژه ها


جهت دسته بندی پروژه ها، از منوی ادمین(منوی سمت راست)، گزینه پروژه ها و سپس زیر منوی دسته های پروژه  را کلیک نمایید.

در صفحه باز شده، شما می توانید اطلاعات مربوط به ایجاد یک دسته پروژه را طبق تصویر زیر وارد نمایید: 
1. در صفحه باز شده، نام دسته ی مورد نظر خود را وارد نمایید.  نیازی به وارد کردن کلمه ای در قسمت slug  نیست زیرا سیستم به صورت پیش فرض نام دسته را برای این قسمت در نظر می گیرد.
2. دکمه افزودن (+) را کلیک نمایید.
3. برای ذخیره نهایی، دکمه ذخیره را کلیک نمایید.شما می توانید به صورت یکجا دسته های پروژه را تعریف نمایید و در نهایت دکمه ذخیره را کلیک کنید.

نحوه تعریف وضعیت پروژه ها

 

وضعیت پروژه می تواند مواردی مانند: در حال انجام، تمام شده و .... باشد.
جهت تعریف وضعیت پروژه، از منوی ادمین(منوی سمت راست) گزینه پروژه ها و زیرمنوی وضعیت های پروژه را کلیک نمایید.

 در صفحه باز شده، شما می توانید اطلاعات مربوط به ایجاد وضعیت پروژه را طبق تصویر زیر وارد نمایید:

  
1. در صفحه باز شده نام وضعیت پروژه خود را وارد نمایید.
2. دکمه افزودن (+) را کلیک نمایید.
3. برای ذخیره نهایی دکمه ذخیره را کلیک نمایید.
 شما می توانید به صورت یکجا عناوین وضعیت پروژه ها را تعریف نمایید و در نهایت دکمه ذخیره را کلیک کنید.


نحوه افزودن پروژه

بعد از دسته بندی و تعیین وضعیت برای پروژه های خود می توانید یک پروژه را در وب سایت خود تعریف نمایید. جهت افزودن یک پروژه به وب سایت، از منوی ادمین (منوی سمت راست)، گزینه پروژه ها و زیرمنوی افزودن پروژه را کلیک کنید.
 


در صفحه باز شده، شما می توانید اطلاعات مربوط به یک پروژه را طبق تصویر زیر وارد نمایید:

1. عنوان:
در این قسمت عنوان پروژه را وارد نمایید.
2. متن:
در این قسمت متن و محتوای پروژه را وارد نمایید.
3. توضیح مختصر:
در این قسمت می توانید بخشی از متن پروژه را به عنوان توضیح مختصر وارد نمایید، تا در وب سایت هم این قسمت به عنوان توضیح مختصر پروژه نمایش داده شود(چنانچه این قسمت خالی بماند، سیستم به صورت پیش فرض بخشی از سطرهای اول پروژه را برای این قسمت در نظر می گیرد.)
4. بهینه سازی برای موتورهای جستجو:
•    Slug
نیازی به وارد کردن کلمه ای در قسمت slug  نیست زیرا سیستم به صورت پیش فرض نام پروژه را برای این قسمت در نظر می گیرد.
•    توضیحات برای موتورهای جستجو
در این قسمت می توانید توضیحاتی (توصیفی) در رابطه با پروژه قرار دهید.
•    کلمات کلیدی برای موتورهای جستجو
در این قسمت می توانید کلمات کلیدی مرتبط با پروژه را برای موتورهای جستجو وارد نمایید.
5. صوت:
چنانچه قصد دارید صوتی در رابطه با پروژه موردنظر قرار دهید، در این قسمت می توانید صوت مورد نظر خود را آپلود نمایید.         
6. فیلم:
چنانچه قصد دارید فیلمی در رابطه با پروژه موردنظر قرار دهید، در این قسمت می توانید فیلم مورد نظر خود را آپلود نمایید.
می توانید برای فیلم خود پوستر قرار دهید. در صورتی  که مرورگر قادر به پخش فیلم نباشد، پوستر نمایش داده می شود
7. پیوست های گوناگون:
  چنانچه قصد دارید فایلی (پیوست) را در رابطه با پروژه موردنظر خود قرار دهید،  در این قسمت می توانید فایل مورد نظر خود را آپلود نمایید.
8. تنظیمات:
•    تصویر سربرگ
دراین قسمت می توانید تصویری را که به عنوان تصویر سربرگ در نظر گرفته اید آپلود نمایید. منظور از تصویر سربرگ، تصویری است که در بالای هر صفحه پروژه قرار می گیرد.  
•    تصویر شاخص
  در این قسمت تصویر شاخص پروژه را وارد نمایید.


نحوه آپلود تصویرشاخص:


جهت آپلود تصویر شاخص، در قسمت مربوط به تصویر شاخص هر بخش، مطابق تصویر مراحل زیر را انجام دهید:
1.  بر روی گزینه انتخاب فایل در قسمت تصویر شاخص کلیک نمایید.

 

 

2. در پنجره ی باز شده دکمه افزودن فایل را کلیک نمایید


 


3. تصویر خود را از محل مورد نظر انتخاب نمایید. (همچنین می توانید فایل مورد نظر را بکشید و داخل این پنجره قرار دهید)
4. دکمه آپلود را کلیک نمایید.


 


•    دیگر تصاویر
در این قسمت می توانیم تصاویر دیگری برای پروژه آپلود نماییم.
•    دسته ها
دسته پروژه مورد نظر را انتخاب نمایید.
9. مشاهده:
•    ترتیب نمایش
در این قسمت می توانید ترتیب و اولویت قرار گرفتن و نمایش پروژه ها را در وب سایت مشخص نمایید. برای مثال پروژه ای که ترتیب نمایش آن 10 است بالاتر از پروژه ای که ترتیب نمایش آن 13 هست نمایش داده می شود.

 10. انتشار:
  در این قسمت می توانید برای پروژه ها تاریخ انتشار و یا تاریخ انقضا مشخص نمایید.

  11. ذخیره:
  در نهایت برای ذخیره نهایی، دکمه ذخیره را کلیک نمایید.

 

نحوه ویرایش پروژه

از طریق کنترل پنل وبسایت خود می توانید در صورت نیاز پروژه های وب سایت خود را ویرایش نمایید.
جهت ویرایش یک پروژه از منوی ادمین(منوی سمت راست)، گزینه پروژه ها و زیر منوی همه پروژه ها راانتخاب نمایید.


 


1.    در صفحه باز شده، پروژه ای را که می خواهید ویرایش نمایید انتخاب کرده (مورد انتخاب شده با رنگ زرد نمایش داده می شود) و سپس بر روی دکمه ویرایش کلیک نمایید.


 

 

2. در صفحه ی باز شده می توانید هر قسمتی را که مورد نیاز است ویرایش نمایید و برای ذخیره تغییرات اعمال شده دکمه ذخیره را کلیک نمایید.

 

نحوه حذف پروژه

جهت حذف یک پروژه از منوی ادمین (منوی سمت راست) گزینه پروژه ها و زیر منوی همه پروژه ها را کلیک نمایید.


 


در صفحه ای که باز می شود شما می توانید تمامی پروژه هایی که ایجاد کرده اید را مشاهده نمایید.
1. برای حذف یک پروژه، پروژه مورد نظر را انتخاب نمایید(برگه انتخاب شده به رنگ زرد نمایش داده می شود)
2. دکمه حذف را کلیک نمایید.

پیغامی جهت اطمینان از حذف، برای شما ظاهر میشود، با زدن دکمه ok صفحه مورد نظر شما به صورت کامل حذف می شود.

 

 

شما می توانید چند مورد را انتخاب کرده و سپس دکمه حذف را کلیک نمایید تا تمامی موارد به صورت یکجا حذف شوند.