برای مدیریت وب سایت خود باید وارد محیط کنترل پنل وب سایت شوید. جهت ورود به کنترل پنل طبق تصویر، مراحل زیر را انجام دهید:
1. در مرورگر، آدرس www.yourdomain.com/admin را وارد نمایید.
   منظور از www.yourdomain.com آدرس اینترنتی وب سایت شما می باشد. برای مثال www.persina.com/admin
2. در صفحه باز شده نام کاربری و رمز عبور خود را که از شرکت پرسینا دریافت کرده اید وارد نمایید.
3. دکمه ورود را کلیک نمایید.
 

 در صورتی که وب سایت شما چند زبانه باشد، هر زبان کنترل پنلی جداگانه خواهد داشت و برای مدیریت وب سایت هر زبان، باید وارد محیط کنترل پنل همان زبان شوید.